โครงการ บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ธรรมะสู่ดวงใจ รุ่นที่ ๑

ณ วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม.

วันที่ ๒๐ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓

 

ด่วน !! สำหรับท่านผู้ปกครองที่มีบุตรหลาน บรรพชาในโครงการนี้ ท่านใดต้องการซีดี ภาพถ่าย ติดต่อขอรับได้ด้วยตนเองที่ ห้องสมุดสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี)

ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันอาทิตย์ ที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น.

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๓ มอบตัวลงทะเบียน ปลงผมนาค แห่นาค และ ผ้าไตร

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๓ - พิธีมอบผ้าไตร

- พิธีบรรพชา

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๓ - ประมวลภาพ

วันที่ ๒๒ - ๒๗ เมษายน ๒๕๕๓ - ประมวลภาพ

วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๓ - ทัศนศึกษา

 

 

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ ห้องสมุดวัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร
เลขที่ ๒๕๐/๑ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย จังหวัด กรุงเทพมหานคร
copyrights 2004 watrakang.com. all rights reserved. โทร.02-418-1079
library@watrakang.com