โครงการอบรมเสริมความรู้ และ พระกัมมัฏฐานพระนวกะ

หน่วยอบรมที่ ๑๖ เขตบางกอกน้อย

วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร

กรุงเทพมหานคร ๒๕๕๒

๔ - ๙ สิงหาคม ๒๕๕๓
สถานที่ โรงเรียนพระปริยัติธรรมพฺรหฺมรํสี วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร 

พระธรรมธีรราชมหามุนี

เจ้าคณะภาค ๑๑ เจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม

เป็นประธานเปิดโครงการ และ มอบวุฒิบัตร

พระราชประสิทธิวิมล

เจ้าคณะเขตบางกอกน้อย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม

ประธานโครงการ กล่าวสรุป และ ปิดโครงการ

วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระธรรมธีรราชมหามุนี เจ้าคณะภาค ๑๑ และ เจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียน บุชา พระรัตนตรัย ให้โอวาท และเปิดการอบรม และมอบวุฒิบัตร ในวันปิด โดยในแต่ละวัน จะเป็นการบรรยายถวายความรู้แด่ี่พระนวกะ ต่อจากนั้น จึงเริ่มปฏิบัติพระกัมมัฎฐาน โดย ดร. พระครูโฆสิตพุทธิศาสตร์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม เป็นหัวหน้าวิปัสสนาจารย์ นำพระนวกะ ปฏิบัติพระกัมมัฎฐาน จนกระทั่งเวลา ๑๘.๐๐ น. จนถึง ๑๙.๐๐ น. ทำวัตรเย็น - ปฏิบัติพระกัมมัฎฐาน รวมทั้งหมด ๖ วัน ตั้งแต่ ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๙.๐๐ น. ตลอดโครงการ

โดยมีพระพระราชประสิทธิวิมล เจ้าคณะเขตบางกอกน้อย และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม ประธานโครงการ กล่าวสรุป และปิดโครงการ วันที่ ๙สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๔.๓๐ น.


  มอบวุฒิบัตร

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ ห้องสมุดวัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร
เลขที่ ๒๕๐/๑ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย จังหวัด กรุงเทพมหานคร
copyrights 2004 watrakang.com. all rights reserved. โทร.02-418-1079
library@watrakang.com