โดย ดร.พระมหาธีรพันธ์ วชิรญาโณ (ป.ธ. ๔ พธ.บ., Ph.D.)

ผู้ช่วยเเจ้าอาวาส วัดระฆังโฆสิตราราม วรมหาวิหาร
รก. ผอ.กองวิเทศสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
vajirayan@watrakang.com

ฟรี เรียนเชิญ ฝึกปฏิบัติ วิปัสสนากรรมฐาน กับพระอาจารย์ ดร. พระมหาธีรพันธ์ วชิรญาโณ และ พระวิปัสสนาจารย์ สำนักเรียนวัดระฆังฯ โรงเรียนพระปริยัติธรรม ทุกวัน อาทิตย์ เวลา 9.00 น. ถึง 11.00 น. ณ ขั้น ๑ โรงเรียนพระปริยัติธรรม

โตรงการปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทรงพระเจริญพระชนม์พรรษา ๘๐ พรรษา

        

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน - ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ณ มูลนิธิพรรัตนสุวรรณ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

โดยคณะผู้ปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐาน วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่านที่สนใจการฝึกปฏิบัติ วิปัสสนากรรมฐาน หรือมีข้อสงสัยต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถ ติดต่อ

ดร. พระมหาธีรพันธ์ วชิรญาโณ ได้ที่ vajirayan@watrakang.com

ติดตามข้อมูลวิปัสนากรรมฐาน แบบเจาะลึก
โดย ดร.พระมหาธีรพันธ์ วชิรญาโณ (ป.ธ. ๔ พธ.บ., Ph.D.)
สามารถดาวน์โหลดข้อมูลความรู้ได้แล้วที่นี่
(คอมพิวเตอร์ของท่าน ต้องติดตั้งโปรแกรม Adobe Acrobat เพื่อการอ่านข้อมูล)


  Download Now

      - วิปัสสนาญาณ ๑๖
      - ความสำคัญของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
      - สมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน
      - การเจริญสติปัฏฐาน

      - ประวัติ ดร.พระมหาธีรพันธ์ วชิรญาโณ (ป.ธ. ๔ พธ.บ., Ph.D.)


หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ ห้องสมุดวัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร
เลขที่ ๒๕๐/๑ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย จังหวัด กรุงเทพมหานคร
copyrights 2004 watrakang.com. all rights reserved. โทร.02-418-1079
library@watrakang.com